[zaloguj się]

104. Inne znaczenie.

Jeżeli w którymś z wyżej wymienionych słowników nasze hasło wystąpi tylko w innym znaczeniu (lub znaczeniach) niż notowane u nas, notujemy to uwagą, np.

Sł stp notuje, Cn w innym znaczeniu, Linde ... .

a. Linde.

Jeżeli u Lindego wystąpi tu materiał z XVI w., wciągamy go oczywiście jako znaczenie w klamrze i piszemy normalnie:

Linde XVI w.
Jeżeli nasze znaczenia są poświadczone u Lindego materiałem wcześniejszym, a później pojawia się inne, nienotowane u nas, piszemy np.:
Linde XVI – XVII w.; poza tym XVIII w. w innym znaczeniu
lub:
... w innych znaczeniach.

b. Homonimy.

Jeżeli różnica znaczenia między naszym hasłem a hasłem któregoś ze słowników wynika stąd, że są to homonimy, piszemy: brak (nasze hasło poprzedzamy cyfrą 1., hasło homonimiczne będzie wciągnięte jako „niepółtłuste” z cyfrą 2.), np. s.v. 1. DYNGOWANIE:

Sł stp, Cn, Linde brak
– oraz 2. DYNGOWANIE:
Sł stp; Cn, Linde brak.
Podobnie oczywiście w wypadku, gdy w naszym materiale jest jedno z pary haseł homonimicznych notowanych w innych słownikach, np. s.v. 1. CHROST:
Sł stp, Cn notuje, Linde ...
oraz 2. CHROST:
Sł stp; Cn, Linde brak
oraz 3. CHROST:
Cn; Linde XVII w. (z Cn).