[zaloguj się]

105. Forma graficzna uwag o słownikach.

Uwagi o wszystkich trzech słownikach zapisujemy in continuo, rozdzielając przecinkami. Jeżeli jedna uwaga (np.: notuje lub: brak) stosuje się do dwóch lub trzech słowników, piszemy ją tylko raz po ostatnim, np.:

Sł stp, Cn notuje, Linde XVI w.
– albo:
Sł stp, Cn, Linde brak. itp.
Również wszelkie dodatkowe uwagi wspólne dla Sł stp i Cn podajemy łącznie po Cn, dla Lindego zaś po wymienieniu wieku osobno (choćby miała się ona pokrywać z poprzednimi), np.:
Sł stp, Cn w innym znaczeniu, Linde XVII w. w innym znaczeniu.