[zaloguj się]

189. Zwroty.

Za zwrot uważa się połączenie czasownika z określeniami, w którym czasownik może odmieniać się przez osoby, np.:

»czynić szablą«,
»trzymać na wodzy«.