[zaloguj się]

191. Zestawienia.

Zestawienie posiada strukturę identyczną jak wyrażenie. Różni się od niego np. tym, że znaczenie zestawienia nie musi być sumą znaczeń poszczególnych członów, np.:

»Matki Bożej włoski«.
Innym kryterium odróżniającym jest fakt, że zestawienia należą zazwyczaj do terminologii specjalnej, natomiast wyrażenia ustalają się raczej wskutek częstości użycia w języku danego połączenia.