[zaloguj się]

193. Wyrażenia przyimkowe.

Za wyrażenia przyimkowe uważamy charakterystyczne połączenia części imiennych z przyimkiem, np.:

»bez chyby«,
»bez mała«,
»w dzień«,
»do końca«,
»na koń«.