[zaloguj się]

219. Zasady ogólne.

Poszczególne struktury frazeologiczne wprowadzamy określeniem pisanym kursywą a linea, np.:

Przysłowia:,
Wyrażenia:,
Frazy:
itd.
(o ile struktura zawiera tylko jedną jednostkę frazeologiczną, określenie nadrzędne piszemy oczywiście w liczbie pojedynczej). Po każdym z tych określeń (z wyjątkiem przysłów, zestawień liczebnikowych i połączeń imienia z nazwiskiem) przytaczamy tytulik jednostki w żabkach – pierwszy w wierszu ciągłym, następny a linea. W rubrykach przeznaczonych tylko dla frazeologii (np. Zestawienia w funkcji nazw specjalnych) przytaczamy każdą jednostkę a linea (również pierwszą). Wyjątek stanowi sytuacja, jeżeli stworzyliśmy tę rubrykę dla jednej jednostki; zapis jej następuje wówczas po formule objaśnieniowej w wierszu ciągłym.
Każdą jednostkę (również raz zaświadczoną) opatrujemy liczbą statystyczną. Wyjątkiem są hasła (nie znaczenia) raz zaświadczone.