[zaloguj się]

267. Czcionka i interpunkcja w lokalizacji.

Kursywą zapisujemy w lokalizacji wszelkie skróty literowe (utworów, ksiąg biblijnych i skróty dodatkowe), całość lokalizacji ZapWar i rok w LibMal i ZapKościer.
Antykwą zapisujemy wszelką paginację, numery ksiąg, rozdziałów i wersetów biblijnych, szpalty i stronę verso.
Cyfry rzymskie wchodzące w skład skrótu piszemy kursywą (np. KromRozm II), jeżeli zaś oznaczają one poszczególne części utworu, piszemy je antykwą (np. FalZioł V).
Średnikami oddzielamy poprzedzającą lokalizację (pustą lub po cytacie) od następującego po niej cytatu oraz poprzedzającą lokalizację (pustą lub po cytacie) od następującego po niej skrótu kolejnego utworu.
Przecinki stawiamy tylko przed kolejną pustą lokalizacją w obrębie tego samego utworu (również dla lokalizacji biblijnych).
Przy lokalizacjach, w skład których wchodzą dwie liczby (księgi i wersetu, roku i strony itp.) używamy dla ich rozdzielenia ukośnej kreski. Skrótu arg nie łamiemy kreską, a następujące po nim numery wersetów wprowadzamy po przecinku, np.:

Matth 8 arg, 12.
Między ostatnią pustą lokalizacją a nawiasem z liczbą ogólną nie stawiamy żadnego znaku. Na końcu każdej pozycji wyodrębnionej w artykule stawiamy kropkę.
Przykład:
... BierEz B3v; ... BierEz M2, A2, A2v [2 r.], B, B2, B3 (22); Leop Gen 4/18, 2.Reg 7/2, 12/10, 3.Reg 6 arg; ... RejZwierc 212, 16v [3 r.], 24, 28 [5 r.], 117 marg, 136v [2 r.], 212, 212v; SkarKaz 125c.