[zaloguj się]

268. Wypadki szczególne przy pustych lokalizacjach.

a. Wyraz hasłowy na tej samej stronie.

Jeżeli w ciągu pustych lokalizacji wyraz hasłowy w użyciu ważnym dla danej pozycji wystąpi kilka razy na tej samej stronie, nie powtarzamy numeru strony, lecz piszemy w klamrze uwagę kursywną, np. A3v [3 r.]. Taki łączny zapis przy podawaniu 5 pustych lokalizacji liczymy 1 raz. W ten sam sposób traktujemy też zapisy marginesowe, a więc jeśli na tej samej stronie są użycia z marginesu i z tekstu głównego, piszemy np. A3v [2 r.].
Nie piszemy: [x r.], jeżeli wyraz hasłowy powtarza się kilka razy w zacytowanym przykładzie. Jeżeli na stronie cytowanej znajdą się poza tym użycia niecytowane, również nie piszemy przy lokalizacji cytatu: [x r.] – lecz odpowiednie lokalizacje przytoczymy we właściwej im kolejności wewnątrztekstowej (por. przykład w 267.).

b. Pierwsza lokalizacja po cytacie.

W pierwszej pustej lokalizacji po cytacie z tego samego zabytku wymieniamy wszystkie elementy z wyjątkiem skrótu utworu, choćby były one powtórzeniem poprzedniej, np.:

... BierEz Av, Av; ... LibMal 1552/64, 1552/18; ... FalZioł V 16, V 17; ... Leop 2.Reg 15 arg, 2.Reg 15/7; ... RejZwierc 28 marg, 28.
Przy podawaniu w klamrze ewentualnej ilości użycia na tej samej stronie nie wliczamy w nią przykładu cytowanego, a więc zapis np.:
... RejZwierc 10, 10 [3 r.]
– świadczy, że na tej stronie są 4 podobne użycia.

c. Nie powtarzamy niektórych elementów.

W ciągu pustych lokalizacji z tego samego utworu wymieniamy kolejno po przecinku tylko element zmieniający się, nie powtarzamy zaś tego, który pozostaje bez zmian (z wyjątkiem numeru dla strony verso). Przy ZapWar nie powtarzamy też skrótu nr, np.:

ZapWar 1504 nr 1622, 1623; FalZioł I 17a, d, 22b, d, II 18c; LibLeg 10/160, 175v, 11/240, 240v; Leop Gen 15/19, Num 6/20, 10/1, 2, Deut 10 arg, 18.

aa. Dodatkowe skróty w pustych lokalizacjach.

Jeżeli w pustych lokalizacjach występują kilkakrotnie strony, które należałoby opatrzyć dodatkowym skrótem, np. przedm, nlb itp., piszemy ten skrót tylko 1 raz przed pierwszą lokalizacją, a w miejscu, gdzie zaczynają się lokalizacje tekstu głównego, piszemy skrót s. lub k., np.:

przedm 2, 5, 8, s. 3, 12.