[zaloguj się]

269. Sygnalizowanie omyłek paginacji.

Omyłki w paginacji stron poprawiamy i ujmujemy w klamry, np.:

Mącz [62]a.
Jeżeli dwie kolejne strony oznaczone zostały omyłkowo tym samym numerem (w dalszym zaś ciągu paginacja nie uwzględnia omyłki, np. 28, 28, 29), wówczas drugą z identycznych pagin bierzemy w klamrę, numerując u góry arabską dwójką, trójką itd., np.:
RejZwierc [282].
Zdarza się to zwłaszcza w RejPosWstaw.
W klamrach podajemy też numerację strony, która omyłkowo w tekście nie została oznaczona.
Nie ujmujemy natomiast w klamry lokalizacji kart literowych, jeżeli karta 4 i następne nie są znaczone. Piszemy wówczas normalnie:
A4, B4v, C5 itp.
W obrębie klamry znajduje się tylko element paginacji, w którym nastąpiła omyłka, a więc przy numeracji liczbowej cała liczba, przy numeracji literowej w zasadzie albo tylko litera, albo tylko liczba. Skrót: v jest zawsze poza klamrą.

Uwaga: Końcową partię CzechEp, w której na matrycach podane są 2 numery stron, lokalizujemy według numeru podanego na pierwszym miejscu, tj. zgodnego z rzeczywistą (choć omyłkową) paginacją tekstu.