[zaloguj się]

280. Hasło podstawowe.

Listę formacji współrdzennych sporządzamy w zasadzie pod czasownikami, które uznamy za postać podstawową dla całej rodziny. Chodzi zatem o postaci jak najmniej złożone słowotwórczo, jak bić, biec, chwalić, ciągnąć.

a. Brak podstawowej postaci bezprzedrostkowej.

Jeżeli w materiale nie mamy przykładu na podstawową postać bezprzedrostkową, formacje współrdzenne zestawiamy pod pierwszym w kolejności alfabetycznej odpowiednim czasownikiem z przedrostkiem, np. dla postaci począć, wszcząć, zaczynać itd. s.v. NACZĄĆ.

b. Przy istnieniu różnych postaci bezprzedrostkowych.

Jeżeli mamy kilka postaci bezprzedrostkowych danego czasownika, przy czym trudno byłoby określić, którą z nich należy uznać za podstawową (np. CISKAĆ i CISNĄĆ), formacje współrdzenne umieszczamy w zasadzie pod hasłem wcześniejszym w alfabecie.