[zaloguj się]

281. Odsyłanie od innych czasowników.

Pod hasłami czasowników, których nie uznaliśmy za podstawowe, umieszczamy tylko odsyłacz do hasła, gdzie zgromadzone są wszystkie formacje współrdzenne, np. s.v. ZBIĆ:

Formacje współrdzenne cf BIĆ.
Na końcu takiego odsyłacza stoi zawsze kropka. Jeżeli wykaz obejmuje jedną pozycję, odsyłacz również dajemy (z wyjątkiem formacji, która różni się tylko zwrotnością). Jest on sformułowany w liczbie pojedynczej.