[zaloguj się]

285. Odsyłacze w nawiasach.

Wszystkie puste odsyłacze od haseł niezaświadczonych u nas ujmujemy w półtłuste nawiasy, np.:

(ARCYDIABEŁ) cf JARCYDIABEŁ.