[zaloguj się]

287. Podsumowanie o imiesłowach i rzeczownikach zaprzeczonych.

Jeżeli mamy w materiale imiesłów lub rzeczownik zaprzeczony, istnieją 4 sytuacje:

  a) Nie istnieje odpowiedni czasownik ani odpowiedni imiesłów (lub rzeczownik) niezaprzeczony: od czasownika w nawiasie odsyłamy do tego imiesłowu (lub rzeczownika), podobnie od imiesłowu (rzeczownika) niezaprzeczonego, np.:
  (NADSIEWAĆ) cf NIENADSIEWANY
  i (NADSIEWANY) cf NIENADSIEWANY.

  b) Istnieje czasownik, nie istnieje imiesłów (rzeczownik):
  POCHYBIĆ cf NIEPOCHYBIONY
  i (POCHYBIONY) cf NIEPOCHYBIONY.

  c) Istnieje imiesłów (rzeczownik), nie istnieje czasownik:
  (PUNKTOWAĆ) cf PUNKTOWANY
  i PUNKTOWANY cf NIEPUNKTOWANY.

  d) Istnieje czasownik i imiesłów (rzeczownik):
  DOSYPIAĆ cf DOSYPIANIE
  i DOSYPIANIE cf DOSYPIAĆ, NIEDOSYPIANIE.