[zaloguj się]

Zakończono prace nad bazą tekstów stanowiących tzw. kanon źródeł Słownika polszczyzny XVI wieku. Teksty w formacie HTML dostępne są na zakładce /korpus/teksty/.