[zaloguj się]
8 marca 2018
Dzień Kobiet?

Faktem powszechnie znanym, i potwierdzonym przez źródła XVI wieku, jest lekceważący wydźwięk słowa KOBIETA  w dawnej polszczyźnie.

Proponujemy więc zmianę nazwy święta na DZIEŃ BIAŁYCH GŁÓW.