[zaloguj się]

ADHERENT (4) sb m

Nagłosowe a prawdopodobnie jasne (3 r. nie kreskowane); oba e jasne.

Fleksja
pl
N adherentowie
G adherent(o)w
D adherentóm
L adherentach

pl N adherentowie (1).G adherent(o)w (1).D adherentóm (1).L adherentach (1).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Poplecznik [adhaerens Łac śr] (4): y ci ktorzy vpornie rebellią przeciw nąm y Oiczyznie byli, wzieli przecię y ich przyiaciele powinni, yadhaeremtowie [!], nie czynili na Seimikach buntow ActReg 134; gdzie princypałowie adherentow mieć nie będą/ gdzie więcey káżdemu będzie milſze zdrowie Oycżyzny/ niż powinnego bądź záchowáłego ſwego/ [fakcyje] vſtáć prędko muſzą. Phil O; áby y przećiw iemu ſámému z iego woyſkiem/ y przećiw adhęrentóm iego/ mógł ták poſtępowáć y poſtępował/ iáko przećiw nieprzyiaćielowi R.P. SarnStat 1225; O Adhęrentách Arcykśiążęćiá Máximilianá SarnStat 1226,

TG