[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
PRZYŚĆ 9608 vb też przyść, przyści (965), przyć (237), przyjć (31), przyjść (2), [przynić], [przyńć]