[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 508

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[POŁUŁANIE] odsyłacz/wariant cf [pułłanie]
[POŁUMARŁY]
POŁUMIAREK odsyłacz słownikowy cf [połmiarek]
POŁUMIERZE słownikowe Sł stp
POŁUNCYJOWY 1 ai
POŁUNOCNY odsyłacz słownikowy cf pułnocny
(POŁUPAĆ) prawdopodobne cf połupany
POŁUPANY 2 part
POŁUPIĆ 26 vb
[POŁUPIENIE] 0 sb
[POŁUPIONY] 0 part
POŁUPŁACIE odsyłacz słownikowy cf połpłacie
POŁUPOKOLENIE odsyłacz słownikowy cf połpokolenie
POŁURCIE słownikowe Cn
POŁUSTAWA słownikowe Sł stp
POŁUSZTUCZEK odsyłacz słownikowy cf połsztuczek
POŁUSZTUCZKOWY odsyłacz słownikowy cf połsztuczkowy
POŁUSZTUCZNY odsyłacz słownikowy cf połsztuczny
POŁUŚLEDZIE odsyłacz słownikowy cf połśledzie
POŁUWAŻEK słownikowe Sł stp
POŁUWŁOCZEK odsyłacz słownikowy cf pułwłoczek
POŁUŹRZEBEK odsyłacz słownikowy cf połźrzebek
[POŁWARSTACIE] odsyłacz/wariant cf połforstacie
[POŁWARSTATOWY] odsyłacz/wariant cf połforstatowy
[POŁWARSTOTOWY] odsyłacz/wariant cf połforstatowy
(POŁWAŻEK) prawdopodobne słownikowe cf połuważek
[POŁWIERTEL] 0 sb albo [pułwiertel]
POŁWŁOCZEK odsyłacz/wariant cf pułwłoczek
POŁWŁOCZKOWY słownikowe Sł stp
[POŁWŁOCZNIK] 0 sb albo [pułwłocznik]
[POŁWOZ] 0 sb albo [pułwoz]
[POŁWOZIE] 0 sb albo [pułwozie]
POŁWSIE 1 sb
POŁYK 2 sb
POŁYKACZ 1 sb