[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 97558
hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
ŻYCZLIWOŚĆ 164
ŻYCZLIWY 184 też życzliw (1)
ŻYCZNOŚĆ 16
ŻYCZNY 6
ŻYCZYCIELKA 1
ŻYCZYĆ 564
ŻYĆ 2599
ŻYD 3372 w tym n-pers
ŻYDACZEWSKI odsyłacz/wariant cf żydaczowski
ŻYDACZOWSKI 16 też żydaczewski (4)
ŻYDOSKI odsyłacz/wariant cf żydowski
ŻYDOSTWO 122 też żydowstwo (27); w tym n-loc (1), n-pers (9)
[ŻYDOTROJCZAK] 0
ŻYDOW 8
ŻYDOWATWO 1
ŻYDOWCZYZNA 1
ŻYDOWECZKA 4 n-pers?
[ŻYDOWIĘ] 0
ŻYDOWIN 32 w tym n-pers (27)
ŻYDOWIZNA 1
ŻYDOWKA 42 sb w tym n-pers (33)
[ŻYDOWSCE] 0 av
ŻYDOWSKI 1641 też zydowski (10), żydoski (1)
[ŻYDOWSKIE] 0 av
ŻYDOWSTWO odsyłacz/wariant cf żydostwo
ŻYDOWSZCZYZNA 1
ŻYDUJĄCY 3
[ŻYDZIĘ] 0
ŻYJĄC 1
ŻYJĄCY 21 cf też 1.żywiący
ŻYLANY 1
ŻYLASTY 3
[ŻYLENIEC] 0
ŻYLISTY 3
ŻYLNY odsyłacz/wariant cf żyłny