[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 97558
hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
słownikowe
AĆBY słownikowe
ADAMANT odsyłacz/wariant
ADAMANTYN 1
ADAMANTYNOW odsyłacz/wariant
ADAMANTYNOWY 3
ADAMAS 23
ADAMASZEK 20
ADAMASZKOWY 20 też [jadamaszkowy]
[ADAMCZYK]
ADAMENT odsyłacz/wariant
ADAMENTNY 1
[ADAMENTOWY]
ADAMIJAN odsyłacz/wariant cf adamijanin
ADAMIJANIN 1
ADAMITA 6
ADAR 13
[ADESSENARYJUS]
ADHERENT 4
[ADHORTACYJA]
ADHORTOWAĆ 2
ADMINISTRACYJA 1
ADMINISTRATOR 10
[ADMINISTROWAĆ]
[ADMINISTROWANY]
ADMIRAŁ 1 sb też [ammirał] + PrzestrObr A2v
[ADMIRAŁOW]
[ADMIRATOR]
[ADMITOWAĆ]
ADMONICYJA 2
[ADMONOWAĆ] 0 vb KrótRzecz L2v
(ADNOTACJA) prawdopodobne
(ADNOTOWAĆ) prawdopodobne cf annotować
ADONAJ 64
[ADORACYJA]