[zaloguj się]

28. Postać graficzna hasła.

Hasło piszemy wersalikami półtłustymi, dając po nim w nawiasie kursywą liczbę statystyczną, obejmującą wszystkie użycia zgromadzone w artykule (a więc również postaci wariantowe). Hasła wyrazów homonimicznych oznaczamy półtłustymi cyframi arabskimi: 1., 2. stawianymi na początku.