[zaloguj się]

129. Typ „Kazimierz Wielki, krol polski”, „kanonik poznański Piotr Gorzyński”, „krol Jan szwedzki”.

Połączenia mieszane: z przydawką przymiotną (lub jej wariantami przyimkowymi) oraz rzeczowną notujemy tylko pod jednym typem połączenia: albo tylko pod W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy miejscowej (tak 2 pierwsze przykłady z tytułu), albo tylko pod W połączeniu z imieniem (tak ostatni przykład). Zależy to od tego, który typ związku jest w danym kontekście silniejszy. Uwagę o związku dodatkowym umieszczamy w klamrze:

[w tym: dodatkowo z imieniem własnym (x)]
lub:
[w tym: dodatkowo z przymiotnikiem od nazwy miejscowej (x)]
Łączliwość dodatkowa wymieniona w klamrze nie wchodzi do statystyki niezależnego połączenia o tej samej strukturze. Nie są też one powiązane wzajemnie odsyłaczami. W tym samym haśle nie przeprowadzamy żadnych ujednoliceń i tak np. s.v. KROL niektóre konteksty mieszane zostaną zaliczone do jednego, inne do drugiego typu strukturalnego. Chodzi o to, aby nie preparować sztucznych jednostek dwuczłonowych z użyć, których spoistość jest rozerwana.
Oczywiście trzeba tu sumiennie rozpatrzyć, czy przymiotnik lub połączenie typu „z Tarnowa” nie pełnią funkcji nazwiska.