[zaloguj się]

131. Kolejność.

Wśród rubryk utworzonych na zasadzie połączeń obowiązuje następująca kolejność:

W połączeniu z imieniem lub nazwiskiem
W połączeniu z nazwą miejscową
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy miejscowej
Ewentualne inne
W połączeniu z ...
W połączeniach szeregowych
W połączeniach pleonastycznych
W przeciwstawieniach
W porównaniach
W formułach ...
Tytuły
Tłumaczenie etymologii