[zaloguj się]

272. Co może być synonimem.

Synonim powinien mieć fonetyczną postać hasłową (należy zawsze sprawdzić w hasłach już zredagowanych lub w indeksie, która odmianka przeważa ilościowo).
Również gramatycznie przeważająca większość synonimów jest formą podstawową hasła, dopuszczalne jest jednak wprowadzenie do tej listy form gramatycznych niebędących osobnym hasłem. Tak np. może to być:

 • forma liczby mnogiej niebędąca kategorią pl t, np. s.v. ERRATA:
  błędy, omyłki, poprawy,
 • zleksykalizowana forma przypadkowa, np. s.v. GROMADNIE:
  hurmem
 • lub zleksykalizowane wyrażenie przyimkowe w funkcji przysłówka, np. prawdopodobnie s.v. ZAWSZE:
  na wieki;
  też s.v. WIECZNIE:
  na wieki.
Synonimami mogą być też zestawienia.