[zaloguj się]

[SAMOCHOD av

a jasne; tekst nie oznacza ó; pierwsze o prawdopodobnie jasne (tak w samo-).

stp, Cn, Linde brak.

Bez nadzoru lub bez towarzystwa: pokthorą [górą] ſie byłi záſádzili hufy Numidſkie/ ſtánąwſzy zroſkazániá Annibałowego/ ná mieſćách/ ktore ſobie rozumiał być ſpoſobne/ żeby z nich Rzymſkie picowniki/ álbo theż y ſámochod ieżdzące imáli. PlutWojn F2.]

KW, (LWil)