[zaloguj się]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 9
  • 10

Aktualności

Z okazji PUŁROCZA 2019 roku

zachęcamy do zapoznania się z rozkładem pisowni POŁ- i PUŁ- w hasłach Słownika polszczyzny XVI wieku.

3 czerwca 2019
Światowy Dzień Roweru

Słowniku polszczyzny XVI wieku, aby uczcić Światowy Dzień Roweru, musimy po raz kolejny sięgnąć do dzieła Stefana Falimirza, gdzie w rozdziale I znajdziemy stosowną ilustrację:

Rower-FalZioł

Aby zaś zmotoryzowanym nie było smutno, dostarczamy też SAMOCHOD

3 maja 2019
KONSTYTUCYJA

Wspomnijmy dawnych konstytucyj czar:

SarnStat-kt

Fragment strony tytułowej zbioru prawRzeczypospolitej przygotowanego przez Stanisława Sarnickiego

19 kwietnia 2019
WIELKANOC

Falimirz-ilustracja-baran

 Ilustracja: FalZioł IV 2v (barwiona własnym przemysłem)   

Życząc wszystkim na Wielkanoc obfitości: jajec, kiełbas, miąs, ćwikły z chrzanemdzielimy się mądrością wieków przekazywaną przez Andrzeja Glabera:

Czemu żołądek ociąża pokarm nowy, jako się to przydawa w wielką noc? Odpo<wiedź>: Bowiem takiej karmiej z więtszą chciwością pożywamy, a tak ona napełnia i zatyka żołądek, tak iż trudno ją może strawić. Przeto w ten czas nalepiej jest nie dokładać, aby się żołądek nie zatykał. GlabGad E8v.

25 marca 2019
Z wiosną

Z początkiem wiosny, a końcem marca, obwieszczamy (w końcu): 

wyszedł tom XXXVII Słownika polszczyzny XVI wieku.

Tom, który kończy publikację haseł rozpoczynających się na R.

tom-37

Każdego, kto pragnąłby nabyć tom XXXVII, zapraszamy na stronę Wydawnictwa IBL

Więcej aktualności »