[zaloguj się]

WERSJA CYFROWA

Dygitalizacja Słownika polszczyzny XVI wieku zaczęła się od przeniesienia na nośnik cyfrowy dotychczasowego dorobku. Było to wykonanie planu minimalnego, w myśl którego Słownik ma trafić do wszystkich zainteresowanych na całym świecie. Realizację tego planu zapoczątkował projekt prof. Janusza S. Bienia, który zamieścił w sieci I tom w postaci skanów w formacie DjVu (obecnie niedostępny).

W ramach współpracy Instytutu Badań Literackich PAN z Kujawsko-Pomorską Biblioteką Cyfrową (działającą w ramach struktur Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu) zrealizowano dygitalizację wszystkich wydanych do tej pory tomów Słownika wraz z zeszytem próbnym wydanym w 1956 r.
Oprócz możliwości przeglądania skanów w formacie DjVu tomy można przeszukiwać tekstowo, przy czym ze względu na słabą jakość OCR możliwości wyszukiwania informacji są ograniczone.

zeszyt próbny oraz tomy I-XXXVII – wersja elektroniczna w KPBC

Większe możliwości przeszukiwania tomów Słownika w KPBC oferuje wyszukiwarka Poliqarp udostępniona przez Katedrę Lingwistyki Formalnej UW.

Wyszukiwarka Poliqarp dla Słownika polszczyzny XVI wieku w KPBC


Tom 38 Słownika dostępny jest w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych.

Słownik polszczyzny XVI wieku tom XXXVIII w RCIN

 

Tom 39 Słownika dostępny jest pod linkami:

Zeszyt 1 Zeszyt 2 Zeszyt 3