[zaloguj się]

Zaplecze źródłowe Słownika polszczyzny XVI wieku

Obecnie w dziale dostępne są:
→ spis tekstów źródłowych w postaci zbliżonej do tej z drukowanych wkładek kartonowych dołączanych do każdego tomu. Możliwe jest dodatkowo sortowanie w układzie alfabetycznym według skrótów i chronologicznym.
→ wykaz autorów, drukarzy, wydawców i korektorów dla tekstów kanonicznych oraz krótkie noty biograficzne.
→ spis tekstów pomocniczych, z których czerpane są łacińskie odpowiedniki haseł, a także objaśnienia botaniczne.
→ spis skrótów ksiąg biblijnych wraz z objaśnieniami.
→ skany jednego z tekstów kanonicznych Słownika polszczyzny XVI wieku. Jest to przykładowa prezentacja obecnie stosowanych w pracy redaktora narzędzi. Skany przedstawiają Epithalamium J. Ostrowskiego z 1590 roku w postaci tzw. egzemplarza archiwalnego, czyli tekstu rozpisanego na ćwiartki formatu A6, które po pocięciu i wyróżnieniu wyrazów hasłowych posłużyły do utworzenia kartoteki Słownika.