[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
1. WARTOWAĆ 8 'przeglądać, wertować'; z łac. verto