[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
WYWYŻSZAĆ 85 też wywyszać (16), wywyszszać (8), wywyzszać (19)