[zaloguj się]

BIAŁASY (3) ai

Teksty nie oznaczają å; prawdopodobnie pierwsze a pochylone, drugie jasne.

Fleksja
sg
mNbiåłasy
pl
N m an biåłas(e)
subst biåłas(e

sg m N biåłasy (1).pl N m an biåłas(e) (1). subst biåłas(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w.

Mający barwę zbliżoną do białej, płowy, jasny; albidulus, albidus, albineus, diversus ab albo, exalbidus, subalbicans, subalbidus, subcandidus Cn (3): Ieſt theż drugi Bocianowrodzay [!], na grzbiecie wſzytek cżarny/ á pod brzuchem trochę białaſy FalZioł IV 20d; Zowie ie [ptaki] Moſkwa Białozor, iakobi białe ſwiatło, bowiem pod bruchem ſą białaſe MiechGlab 63.
a. O włosach: jasnoblond (1):
Szereg: »żołtawy albo białasy«: WLoſi proſte á długie, żołtawe albo białaſſe [...] vkazuią cżłowieka z przyrodzenia boiaznego ſercza GlabGad M7v.

Cf BIAŁAWY

LZ