[zaloguj się]

BIAŁOGŁOWIEC (1) sb m

Fleksja

N pl biåłogłowcy.

stp, Cn, Linde brak.

(Przezwisko) mahometanin (zapewne od białego zawoju okrywającego głowę): Niech ſie y namężnieyſzy tu ſtáwi Ianowi [Radeckiemu]/ Tám obacżym ktory ſie napirwey obłowi. Wſzák tego Biåłogłowcy po nim doſwiádſzyli/ Ná co ocży poſtronnych y wáſze pátrzyły. PaprPan X 4v.

LZ