[zaloguj się]

BIEDNIK (1) sb m

Fleksja

N sg bi(e)dnik.

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

Biedak, biedaczek [wyraz nacechowany emocjonalnie]: Poydę biednik na rynek, ábym ſię vpomniał ſwoich dziesiąci grzywien, ktorychem dziś tydzien Pożyczył CiekPotr 56.

ZZie