[zaloguj się]
BOLESNO   Cn; Linde XVII w.

Cf BOLEŚNIE, BOLEŚCIWIE, BOLEŚLIWIE