[zaloguj się]

BOLEŚLIWY (1) ai

Fleksja

A sg n boleśliwé.

stp, Cn, Linde brak.

Sprawiający ból, bolesny: [proszę] aby przez twé ſwięté boleſliweé obrzezanijé/ obrzezál wſſytki zleé myſli ij vcżynky meé odemnie OpecŻyw 23.

Cf BOLESNY, BOLEŚCIWY, BOLNY

TZ