[zaloguj się]

[BOŻOCIELSKI ai

Fleksja

N sg m boż(o)ci(e)lski.

stp, Cn brak.

Przymiotnik odBoże Ciało:
Wyrażenie: »dzień bożocielski«: A gdy náſthawał dźień Boźocielſki [!]/ tám záſię Repington cżynił kazánie BazHist 4 (Linde).]

MM