[zaloguj się]

BOŻOGROBSKI (11) ai

Tekst nie oznacza ó.

Fleksja
pl
N m pers bożogrobscy
G bożogrobskich
A m pers bożogrobski(e)
I m bożogrobskimi, bożogrobski(e)mi

pl N m pers bożogrobscy (2).G bożogrobskich (4).A m pers bożogrobski(e) (2).I m bożogrobskimi (2), bożogrobski(e)mi (1); -imi : -(e)mi BielKron (2 : 1).

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) – XVIII w.

Zestawienie: »bożogrobscy rycerze; rycerze bożogrobscy« = templariusze, joannici, rycerze maltańscy, zakon założony m. in. dla strzeżenia grobu Chrystusa [7 : 4] (11): ktorzy [Saracenowie] poimáli Gwidoná y miſtrzá zakonu Templáryow/ to ieſt/ Bożogrobſkich Rycerzow. BielKron 179v; godnili ſą/ áby ták byli wezwáni iáko ſie miánuią/ Bożogrobſkimi rycerzmi. Nie bez przycżyny wygnáni ſą z Cżech/ tylko ſámá Polſká od nich nawiętſzą krzywdę ćierpiáłá BielKron 231; ktore [zakonniki] zwano Bożogrobſkie Rycerze S. Ianá z Rodis/ z domu Niemieckiego/ pánny Máriey kośćiołá/ [...] byli fundowáni áby ſtrzegli grobu Bożego od Sárácenow BielKron 346, 185v, 186, 239, 269v, 358 (11).

ZZie