[zaloguj się]

BOŻYC (1) sb m

Fleksja

I sg bożyc(e)m.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Syn Boga:
Przen: Monarcha o nieograniczonej władzy: Iam yesth pan vyelky [...] mam stholecz y Coroną Chostrzewovą, [...] nathem swyeczie, nathey zyemy yeſthem bozyczyem LibLeg 7/40v.

Cf BOŻYCIEL

ZZie