[zaloguj się]

[BUCIEŃ sb m

Fleksja

N sg bucień.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

bot. Malabaila Sekakul Russ.; baldaszkowata roślina jadałna znana w Syrii i Azji Mn.: Bućień SienHerb D2v; Bućień/ Woſzcżycá/ Viſnaga vel Biſacuta. M. 525 [= MatthComm 525] SienHerb 13v.

Synonim: woszczyca.]

MK