[zaloguj się]

CAŁUN (1) sb m

Fleksja

N sg całun.

stp notuje, Cn brak, Linde XVII(XVIII) – XVIII w.

Nakrycie łoża: tectura lecti czalun ... ZapMaz II Ł 1/71.

Synonimy: deka, przykrycie.

Cf CAŁUNA

MM