[zaloguj się]
CHRYŹMANIE  Cn s.v. bierzmowanie; Linde XVII w.: chrzyzmowanie s.v. chrzyżmować.