[zaloguj się]

CHRZANOWY (11) ai

Prawdopodobnie a pochylone (tak w chrzan), o jasne

Fleksja
sg
mNchrzånowy fNchrzånow(a) nNchrzånow(e)
Gchrzånow(e)go G G
Lchrzånowym L L
pl
N subst chrzånow(e)

sg m N chrzånowy (2).G chrzånow(e)go (2).L chrzånowym (2).f N chrzånow(a) (1).n N chrzånow(e) (3).pl N subst chrzånow(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Przymiotnik odchrzan; raphaninus Cn (11): Theż woda chrzanowa cżyni wraczanie gdy ſie iey kto napije FalZioł I 117b.
Wyrażenia: »korzeń chrzanowy« (4): Radix. Korzeń Chrzånowy. FalZioł +4c, I 117a, b, c.

»list chrzanowy« [szyk 2 : 1] (3): á z tego vcżynić iakoby plaſtr na chrzånowym liſcie FalZioł V 71v, I 117b, V 71.

»nasienie chrzanowe« (2): Też naſienie chrzanowe ieſth dobre naprzeciwko iadowi. FalZioł I 117c, I 117c.

»sok chrzanowy« (1): Wezmi ſoku chrzanowego albo rzodkwianego FalZioł V 116v.

AL