[zaloguj się]
CHWALNIE   Cn; Linde bez cytatu.

Cf CHWALEBNIE