[zaloguj się]

CNĄCY (1) part praes act

Fleksja

A pl m pers cnąc(e).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. cklić się.

Będący w złym stanie psychicznym lub fizycznym: W tym cżaſie rozmnaża ſie kolera cżarna/ á Melan. [...] Cżini ludzi ſmutne á gniewliwe/ ledaczo mowiącze/ á ſpiącze. Nie gdy takieſz na cżas cznącze. FalZioł V 54.

Synonimy: cierpiący, narzekający, styskujący.

Cf CKNĄĆ

MM