[zaloguj się]

[CYRKULARZ sb m

Fleksja

I sg cyrkulårz(e)m.

stp, Cn brak.

Znaczenia
Cyrkiel: Iż wźiąwſzy Iezus chleb/ [...] łamał powiádáią [Ewangelistowie] rękámi/ nie wyſtrzygał nożycżkámi álbo cyrkularzem wykrążał/ iáko to dźiś Papieżnicy cżynią GilKat 298 (Linde).

Cf CERKIEL]]

MM