[zaloguj się]

CYRKUMCELIJONOWIE (3) sb m pl

Zawsze circum-.

Teksty nie oznaczają ó oraz é.

Fleksja
pl
G cyrkumcelijon(o)w
inne pl N (lat.) - circumcelliones

G cyrkumcelijon(o)w (1).(lat.) N circumcelliones (2).

stp, Cn, Linde brak.

Członkowie powstałej w IV w. w Afryce fanatycznej sekty chłopskiej o podłożu społeczno-rewolucyjnym, związanej później z donatystami; tak nazwani z powodu wędrowania wokół chat (= circum cellas); także nazwa drownej sekty heretyckiej o zabarwieniu religijno-politycznym, działającej w XIII w. w Niemczech (3): KromRozm III C6v, E7; Od Heretykow tedy niżey opiſánych/ náuki ſwoiey Luther ſię náucżył. [...] Od Circumcellionow: Iż żywot zakonnicży/ y wotá/ ktore BOgu cżynią/ ſą Papieſkie cżáry. Od inſzych tákże/ y inſzych ſię błędow náucżył ReszPrz 41.

MM