[zaloguj się]

CZWORZYSTY (2) nm

Fleksja

N sg m czw(o)rzysty (2).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Liczebnik przymiotnikowy wieloraki lub mnożny; czworaki; quadrigeminus, quadruplex Calep (2): Quadrigeminus ‒ Czworziſti. Calep [882]b, 883b.

Cf CZTERNY, CZWORAKI, CZWORNY

ZZie