[zaloguj się]

CZYJŚ (2) pron

Fleksja

sg m G czyjégoś (1).pl N subst czyj(e)ś (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. czyj.

Zaimek przymiotny, dzierżawczy, nieokreślony (2): bo dla właſnégo czyiégoś/ á nie dla poſpolitégo pożytku/ Quęſtię oné znieśioné były OrzQuin KCv.

Polączenie: »czyjś inszy« (1): [chwaliliśmy te wiersze Reja i Kochanowskiego] iáko trefne/ iáko ſmácżne/ iáko vcżone: potym gdy ſie to odkryło/ iż były cżyieś inſze/ hnet ſtráćiły tę cenę GórnDworz Nv.

KN