[zaloguj się]

CZYŃSZYK (1) sb m

Fleksja

N sg czyńszyk.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Dem. odczynsz: Pensiuncula, Czińſzik. Mącz 288c.

LZ