[zaloguj się]

CZYŻ (8) sb m

Fleksja
sg
N czyż
G czyża

sg N czyż (7).G czyża (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIII w.

1. zool. Fringilla spinus L. (Rost); ptak z rodziny wróblowatych; saix Murm, Mymer1, BartBydg; pica Calep; acanthis, acalanthis, acanthylis Cn (7): Saix. Cyſz. Murm 88; Mymer1 25v; Lugarinus, avicula, czysh, saix BartBydg 84, 135; A gdy mu [błaznowi] powiedano nikt iny tu nie był/ Rzekł co wiedzieć ieſli cżyż też tego nie zbroił. RejFig Aa8v; Nie chowáyże też tego rozumu/ ieſlić gi Pan Bog dał/ iáko cżyżá w klatce RejZwierc 18; Calep 804a.
2. n-pers (1): powyada yſch poſchwi yedney y przeſzczyeradla poziczela Sehimunovi kthori v officiala ſluzi na thumye, theſch v nyeboſczika kſzyądza wroblya ſluzil, yeſth themu tho Symunovi cziſch na wynarach wuy LibMal 1544/91v.

Synonim: 1. szczygieł.

KN